Bedriftsyoga

La bedriftsyoga bidra til å forebygge belastningsskader, fremme helse og trivsel på
arbeidsplassen, og redusere sykefravær!

Yoga har mange gode effekter

Muskel- og skjelettproblematikk regnes som den største årsaken til sykefravær i det norske arbeidslivet.
Yoga vil være et godt tiltak både når det gjelder forebygging og redusering av muskelspenninger og belastningsskader. I tillegg vil yoga kunne bidra til å redusere stress, og øke fysisk og psykisk velvære. Og det vil kunne bidra til at de ansatte tilegner seg en økt oppmerksomhets- og konsentrasjonsevne, som igjen kan bidra positivt i arbeidshverdagen.

Om yogatimene

Yogatimene ledes av vår fysioterapeut, og de gjennomføres i egnet lokale på
arbeidsplassen.
Timene inneholder øvelser for hele kroppen, og det veksles mellom rolige bevegelser,
moderat muskelaktivitet og tøyninger. Denne yogaformen passer for alle, siden den enkelte tilpasser øvelsene etter sine egne muligheter og behov.
Timene skreddersys etter bedriftens behov og ønsker.

Flere suksessfaktorer

Med bedriftsyoga som et helsefremmende tiltak på arbeidsplassen vil den ansatte kunne føle seg ivaretatt og verdsatt, noe som skaper økt trivsel og et bedre samhold mellom den ansatte og bedriften. I tillegg vil felles aktivitet bidra til å skape et bedre samhold mellom de ansatte, noe som igjen bidrar positivt for arbeidsmiljøet. Alt dette – trivsel, samhold og et godt arbeidsmiljø – er suksessfaktorer i en bedrift.

Gratis Prøvetime

Ønsker du å finne ut om bedriftsyoga er noe for bedriften din? Vi tilbyr gratis prøvetime.
Send oss en forespørsel, så tar vår fysioterapeut kontakt med deg.

Kontaktskjema

Tlf: 94 20 20 43
Epost: petra.skaland@kirkerudklinikken.com
Kjørbekkdalen 12A, 3735 SKIEN
MAN-FRE 09:30 - 17:30