Fysioterapi

Fysioterapi er klinisk og forebyggende behandling. Den brukes særlig ved plager i muskel- og skjelettsystemet, i fasen før og etter kirurgiske inngrep, og i rehabilitering etter akutte og kroniske skader. I tillegg brukes fysioterapi som generell opptrening og som forebyggende tiltak.
Målet med behandlingen er å gjenopprette bevegelsesapparatets funksjon og pasientens
funksjonsevne raskest mulig, å redusere smerteopplevelsen og/ eller å forebygge belastningsskader.

Første konsultasjon

Ved første konsultasjon vil hovedvekten være på kartlegging, undersøkelse og målsetting.
Dette innebærer gjennomgang av pasientens sykdomshistorikk, kartlegging av foreliggende
utfordringer i hverdagen samt gjennomføring av spesifikke fysiske undersøkelser og tester.
Dette har som mål å finne fram til årsaken til den foreliggende problemstillingen, og utfra det
sette opp en behandlingsplan – med kortsiktige og langsiktige tiltak og mål.

Behandlingen

Behandlingen inneholder passive tiltak – der terapeuten benytter seg av ulike
behandlingsmetoder – aktive øvelser for bl.a. bevegelighet, styrke/ stabilitet og koordinasjon,
og eventuelt avspenningsteknikker. En viktig del av behandlingen er å gi pasienten innsikt i
og kunnskap om den foreliggende problemstillingen samt opplæring og veiledning i øvelser,
slik at pasienten vil kunne påvirke sine utfordringer på en positiv måte samt vil kunne
videreføre treningen på egenhånd.

Tiltak

Tiltak og behandlingsmetoden som terapeuten velger er med bakgrunn i pasientens
problemstilling, resultater fra fysiske undersøkelser, og kunnskap og erfaringer – samt
pasientens behov og ønsker. Valg av behandlingsmetode og dosering vil bli vurdert og
kvalitetssikret gjennom retesting samt tilbakemeldinger og reaksjoner som pasienten gir etter
behandlingen, og fra gang til gang.

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få behandling hos fysioterapeut.

Bestill time
Telefon: 94 20 20 43
Epost: petra.skaland@kirkerudklinikken.com

Lurte du på noe mer?

Se våre svar på ofte stilte spørsmål på lenken under.