Manuell Lymfedrenasje

Manuell lymfedrenasje er en behandlingsform som brukes ved hevelser/ ødemer i kroppen
eller deler av kroppen. Slike hevelser/ ødemer kan ha oppstått som følge av bl.a.
– traumer (f.eks. overtråkk), skader (f.eks. korsbåndruptur) eller operasjoner (f.eks.
innsettelse av kneprotese)
– immobilitet grunnet gipsbehandling
– arvelige eller medfødte skader i lymfesystemet (primære lymfødemer)
– påførte skader i lymfesystemet, som f.eks. etter operasjoner, fjerning av lymfeknuter eller
strålebehandling (sekundære lymfødemer).

Målet med behandlingen

Målet med behandlingen er å redusere eller fjerne hevelsen/ ødemet, noe som kan føre til en
bedre bevegelighet og økt funksjonalitet, samt en reduksjon av smerter som er forbundet med
hevelsen.
Manuell lymfedrenasje kan også anvendes som et tiltak for en bedre og raskere restitusjon
etter fysiske/ sportslige prestasjoner, siden effekten av behandlingen er en økt utskillelse av
avfallsstoffer.
I tillegg kan behandlingen ha en avslappende effekt.

Første konsultasjon

Ved første konsultasjon vil det – avhengig av bakgrunnen for konsultasjonen/ behandlingen –
være gjennomgang av sykdomshistorikk, kartlegging av foreliggende utfordringer i hverdagen
samt gjennomføring av fysiske undersøkelser knyttet til bevegelighet og funksjonalitet, og
måltaking knyttet til hevelse. Avhengig av omfanget av dette vil det være varierende mengde
med tid igjen for behandlingen.

Behandlingen

I behandlingen anvender terapeuten spesifikke håndgrep som utføres i et rolig og harmonisk
tempo. Gjennom dette stimuleres lymfesystemet.
Lymfesystemet er et dreneringssystem som strekker seg gjennom hele kroppen. Det består av
bl.a. lymfebaner og flere hundre lymfeknuter. Lymfeknuter er «rensestasjoner» som tar opp
avfallsstoffer, fremmedstoffer og sykdomsfremkallende stoffer, og som filtrerer lymfen.
Oppgaven til lymfesystemet er å transportere vevsvæsken med de ulike stoffene den
inneholder og lymfen til det venøse blodkretsløpet.

Gjennom behandling i manuell lymfedrenasje blir dette lymfesystemet stimulert, noe som
fører til en økt lymfesirkulasjon og en økt utskillelse av avfallsstoffer. Dette igjen fører, ved
en foreliggende hevelse, til en reduksjon av hevelsen.

For å opprettholde behandlingsresultatet knyttet til hevelsen anbefales det
kompresjonsbehandling – med bandasjering eller kompresjonsstrømpe – etter
lymfedrenasjebehandlingen, eller i det minste å hvile i ca. 10 minutter etter endt behandling.
I forbindelse med lymfødembehandling kombineres Manuell lymfedrenasje med hudpleie,
kompresjonsbehandling og øvelser, og kalles da for Komplett Fysikalsk
Lymfødembehandling.

Bestill time

Tlf: 94 20 20 43
E-post: petra.skaland@kirkerudklinikken.com

Lurte du på noe mer?

Se våre svar på ofte stilte spørsmål på lenken under.