Personvern

Personvern og bruk av cookies

Kirkerud Klinikken behandler personopplysninger med respekt og forsiktighet.

Vi ønsker at du skal føle deg trygg
når du besøker våre nettsider, og vi kan forsikre deg om at all personlig informasjon som vi må
oppbevare om våre kunder behandles på en sikker måte og etter gjeldene regler.

Vanligvis kan du besøke Kirkerud Klinikkens hjemmeside uten å avsløre hvem du er, eller gi opplysninger om deg
selv. Våre web-servere registrerer bare domenenavnet, ikke e-postadressen, til de som besøker
siden.

Denne informasjonen blir samlet for å registrere antall besøk, gjennomsnittstiden per besøk, hvilke
sider som blir besøkt og liknende. Kirkerud Klinikken bruker denne informasjonen til å analysere bruken av
hjemmesiden og bedre kvaliteten på innholdet. Kirkerud Klinikken bruker ikke noen Cookies som sender
informasjon til konkurrenter eller som selges på nettet.

Behandling av personlige opplysninger

Dersom du er kunde hos Kirkerud Klinikken innhenter vi opplysninger som navn, fødselsnummer, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Personlige opplysninger bruker vi bare for å behandle kundeforholdet ditt, som f.eks å sende deg faktura, svare på din direkte forespørsel eller ta i mot en bestilling. 

Vi vil aldri formidle personlige opplysninger til andre. Vi tar vare på de opplysninger du gir oss så lenge kundeforholdet består, slik at vi hele tiden kan gi
deg best mulig kundebehandling og riktigst mulig informasjon.

Du har rett til innsyn i hvilken informasjon vi har lagret om deg. Erfaringsmessig tar vi vare på opplysninger om deg og ditt kundeforhold i 5 år etter siste faktura er oppgjort. Dette for å kunne bistå med den historikk du og vi måtte ha behov for.

Linker til andres hjemmesider

Kirkerud Klinikkens webside inneholder lenker til andre sider. Selv om vi kun prøver å kople oss til områder
som har samme høye standard og respekt for personvern som oss, er vi ikke ansvarlig for innholdet
eller personvernet på andres websider.

E-post

Kirkerud Klinikken benytter e-post som kommunikasjonskanal mot våre kunder. Vi vil understreke at vi i disse aldri
vil be om sensitive, fortrolige eller konfidensielle opplysninger. Vi kan ikke garantere at meldinger som
sendes med e-post via det alminnelige nett ikke blir kjent for andre. Vi anbefaler derfor ikke at
sensitive opplysninger sendes med alminnelig e-post.

Eier og kontaktopplysninger

Denne hjemmeside er drevet og eiet av
Kirkerud Klinikken
Besøksadresse: Kjørbekkdalen 12A, 3735 Skien
Org.nummer: 920 185 452