Muskelterapi

La Muskelterapi bidra på veien mot bedre helse

Triggerpunkter

Triggerpunkter er veldig vanlig og er en smertefull del av hverdagen til mange folk.

Revolving

Revolving er en teknikk der terapeuten har klientens bindevev i fokus.

Strain/ counterstrain

Strain/ counterstrain er en manuell behandling, som ikke gjør vondt, der nervesystemet behandles.

Muskelterapi, et bra alternativ om du ønsker mer en bare massasje

En muskelterapeut bruker flere forskjellige behandlingsmetoder. Det disse har til felles er at de kan redusere muskelspenninger, som igjen kan føre til reduksjon av smerte og at du kommer tilbake til normal bevegelighet. Muskelterapi kan være et godt verktøy om man har som mål å redusere akutte og kroniske smerter, hvis årsaken kommer som følge av muskelsystemet. 

Muskelterapeuten fører journal og går igjennom forskjellige tester før han eller hun behandler deg. Dette tar en varierende mengde tid, basert på hvor vanskelig eller alvorlig ditt problem er. Vi bruker informasjon fra journalen og disse testene både i behandlingen og til å gi veiledning for å forebygge ditt problem.

En muskelterapeut jobber som regel alene, men jobber også med andre terapeuter hvis klienten har alvorlig problematikk og tverrfaglig kompetanse er nødvendig. Vi sender også klienter videre dersom vi føler at klientens problem ikke ligger under vårt felt, eller at de trenger noen med annen faglig kompetanse.

Triggerpunkter

Et triggerpunkt er et ømt eller smertefult punkt som ligger inne i et stramt område av muskelfibre. Vi har omtrent 400 muskler i kroppen, og hver enkelt av dem er istand til å utvikle triggerpunkter. Triggerpunkter er veldig vanlig og en smertefull del av hverdagen til mange mennesker.

Effektiv behandling av triggerpunkter involverer vanligvis mer enn en teknikk og for å gjenopprette og opprettholde normal muskelfunksjon er det ofte nødvendig å håndtere årsaken til at triggerpunktene ble aktivert.

Når triggerpunkter ikke blir tatt på alvor og får lov til å bli kronisk, blir det unødvendig komplisert, smertefullt, tidkrevende og dyrt å behandle

Muskelterapi Massasje Triggerpunktbehandling Kirkerud klinikken Skien Telemark Kvinne Nakke
Muskelterapi Massasje Revolving Kirkerud klinikken Skien Telemark Rygg Kvinne

Revolving

Revolving er en teknikk der terapeuten har klientens bindevev i fokus. Terapeuten bruker hender, underarmer, kropps tyngden og sakte bevegelser i denne behandlingen. Vi bruker denne teknikken for å øke bevegelighet, og få bort asymmetrier som skaper problematikk.

Strain/Counterstrain

Strain/Counterstrain er en manuell behandling der nervesystemet behandles. Vi jobber ut i fra klientens feilstillinger og smerter. Og legger klienten i en smertefri posisjon som reduserer irritasjonen i muskelen.

Som regel brukes SCS (Strain/Counterstrain) på et smertefullt punkt, f’eks: tenderpunkter eller triggerpunkter. Under behandling med SCS metoden trykker terapeuten på punktet og klienten blir bedt om å gi smerten han/hun føler en verdi på 10. Terapeuten legger dermed klienten i en smertefri posisjon og klienten kommer med tilbakemelding underveis for fin justeringer. Målet er å finne en stilling med 70% mindre smerte, altså 3 på vår skala. Når vi har funnet riktig posisjon holder vi denne i 90 sekunder. (Noen ganger mer) Når dette er gjort legger vi klienten langsomt tilbake i startposisjon.

Muskelterapi Massasje Strain/ Counterstrain Kirkerud klinikken Skien Telemark Hode Dame

Høres det ut som dette er noe for deg?

Muskelspenninger blir ofte verre over tid, hvis man havner i en dårlig situasjon der musklene blir overbelastet til daglig. Vi kan bidra til å forebygge at dette skjer, og arbeide med ditt problem.